Alapadatok

A Társaságok nevei, címe:

 Magyar Posta Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 Magyar Posta Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

• 1022 Budapest, Bég utca 3-5.

• Működésének kezdete: 2002.05.10.

A Társaságok adószáma:

• Magyar Posta Életbiztosító Zrt. 12833625-4-44
• Magyar Posta Biztosító Zrt.      12833632-4-44

A Társaságok cégjegyzékszáma: 

• Magyar Posta Életbiztosító Zrt. 01-10-044750
• Magyar Posta Biztosító Zrt.      01-10-044751

Tulajdonosok nevei és székhelyük, tulajdoni hányad:

• HDI International Aktiengesellschaft: 66,9%
   D-30659 Hannover, HDI Platz 1, Németország

• Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 33,1%
  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  Postacím: Budapest 1540.
  Telefon: (+36 1) 767-8200